MONITORS I GRUPS

Un monitor de lleure és la persona que educa amb valors durant el temps lliure de l'infant. Treballa amb valors que inculca a l'infant com la participació, la solidaritat, l'amistat, el respecte cap a l'entorn i els companys, etc. Una valors que es recullen anualment en el ideari del centre.

L'equip de monitors sol estar format per un grup de joves voluntaris, de diverses edats, que dediquen gran part del seu temps lliure en la preparació i la realització d'activitats dedicades als infants.

Actualment, l'equip de monitors de l'esplai es divideix de la següent forma:

Petits

Mitjans

Grans

SuperGrans

Joves