CASAL DE SETMANA SANTA

CALENDARI I HORARIS

Els dies que hi haurà Casal de Setmana Santa són el 6, 7, 8, i 9 d’abril de 2020 i l’horari serà l’habitual:

 • 08:00 a 09:00 (acollida)
 • 09:00 a 13:30 (horari base)
 • 13:30 a 15:00 (menjador)
 • 15:00 a 16:30 (tarda)

PREUS

INSCRIPCIONS

Les inscripcions són on-line i ja es troben obertes al web inscripcions.celesquirol.es!! Si teniu qualsevol problema durant el procés, podeu escriure un correu electrònic a la nostra direcció: casal@celesquirol.es

Per fer la inscripció efectiva:

 • Si sou de l’Esplai o us heu inscrit el Casal de Nadal 2019:
  1. Inscriure’s on-line al següent web:
 • Si no sou de l’Esplai:
  1. Inscriure’s on-line al següent web:
 1. Portar tota la documentació qualsevol dissabte als locals de l’Esplai (Av Generalitat, 79).
   • Fotografia de l’infant (mida carnet).
   • Fotocòpia del CatSalut.
   • Fotocòpia del carnet de vacunes.
   • Fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor.
   • Fotocòpia del DNI de l’infant (si en té).
   • Fitxa d’inscripció, degudament emplenada → Fitxa d'inscripció curs 2019-2020

BEQUES

El termini per demanar beca pel Casal de Setmana Santa d’enguany finalitza el 16 de març. La podeu demanar els dissabtes 29 de febrer i 7 de març a les 18:30h entregant la documentació necessària (declaració de la renda i padró familiar) als locals de l’Esplai o, en el seu defecte, enviant un correu a casal@celesquirol.es. En el cas d’haver-ne demanat pel Casal de Nadal, no cal entregar la documentació.