CASAL DE NADAL

CALENDARI I HORARIS

El casal de nadal de l’Esplai l’Esquirol comprèn les següents dates:
23,24,27,30,31 ​ de ​ desembre​ de 2019 i ​ 02,03 i 07​ de ​ gener​ de 2020.
L’horari general està dividit en diverses franges horàries:

 • 08:00-09:00 (acollida)
 • 09:00-13:30 (matí)
 • 13:30-15:00 (menjador)
 • 15:00-16:30 (tarda)

* divendres 27 hi haurà excursió fins les 15:00h

PREUS

Aquest any tenim l’opció d’escollir entre les diferents franges horàries
ofertes per dies. Els preus del Casal de Nadal 2019 són els següents:

 • Acollida: 3€/dia
 • Activitat matí: 12€/dia
 • Menjador: 6€/dia
 • Tarda: 4€/dia

El preu inclou l’assegurança obligatòria, totes les activitats i sortides que es
realitzaran.

INSCRIPCIONS

Per fer la inscripció efectiva:

 • Si sou de l’Esplai:
 1. Omplir el formulari → Formulari
 2. Pagar l’import que us indicarem per correu un cop hagueu emplenat el formulari.
 • Si no sou de l’Esplai:
 1. Omplir el formulari → Formulari
 2. Pagar l’import que us indicarem per correu un cop hagueu emplenat el formulari.
 3. Portar tota la documentació qualsevol dissabte als locals de l’Esplai.
  ▪ Fotografia de l’infant (tamany carnet).
  ▪ Fotocòpia del CatSalut.
  ▪ Fotocòpia del carnet de vacunes.
  ▪ Fotocòpia del DNI del pare/mare/tutor.
  ▪ Fotocòpia del DNI de l’infant (si en té).
  ▪ Fitxa d’inscripció, degudament emplenada → Fitxa d’inscripció curs 2019-2020